इनपुट वर बेकारी पोटगीसर्वोत्तम उत्तर: हॅलो, मी फक्त होते त्याच समस्या सह माझा माजी पती