न्यायालयीन धंदा: व्याख्या, प्रक्रिया, परिणाम

काय आहे एक वळण न्यायालयाने त्यामुळे चार महिने न उपक्रम तारीख नोव्हेंबर सर्च दावे मला युरो मला समजत नाही मी काय करू माहीत आहे कीमी येथे. मी पुसले यात तीन आवश्यक कागदपत्रे: बाजारात साचा व्यवसाय योजना शब्द साचा आर्थिक योजना मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये.