सल्ला फ्रेमवर्क मध्ये बिल गृहनिर्माण: आपले प्रस्ताव ‘गृहनिर्माण पहिल्या’. सरकार

जॅक é, मंत्री संयोग प्रदेश, आणि ज्युलियन, राज्य सचिव, मंत्री प्रादेशिक संयोग, उघडण्यासाठी होते, फ्रेमवर्क मध्ये तयार मसुदा कायदा निवास, एक सल्लामसलत प्रादेशिक अधिकारी आणि कलाकार गृहनिर्माण, इमारत आणि नियोजन आपापसांत सहा अक्ष प्रतिबिंब आहे एकात्मता माध्यमातून गृहनिर्माण प्रथम संधी व्यावसायिकांनी क्षेत्रात वाढवण्याची त्यांच्या प्रस्ताव सुधारणा प्रणाली निवास आणि गृहनिर्माण प्रवेश जे विनंती, मंत्री प्रादेशिक संयोग आणि कनेक्शन बंद आणि, सुरु आहे चर्चा मुख्य संघटना गुंतवणूक आणि सहभाग जगात गृहनिर्माण आणि निवास, दृश्य विकास एक पाच वर्ष योजना गृहनिर्माण प्रथम